Το Investors in People είναι το πρώτο ποιοτικό πρότυπο που εστιάζει στο Ανθρώπινο Δυναμικό. Βοηθά τις επιχειρήσεις να διαφοροποιηθούν και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μέσω του Ανθρώπινου Δυναμικού τους.

Δημιουργήθηκε το 1990 με πρωτοβουλία της Βρετανικής Κυβέρνησης, δραστηριοποιείται σε 50 χώρες παγκοσμίως και έχει υιοθετηθεί από περισσότερες από 70.000 επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Το Investors in People πιστοποιεί τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που αναγνωρίζουν τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει το ανθρώπινο δυναμικό στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Παράλληλα καθιστά δυνατό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων διασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις για την υπεροχή των ανθρώπων σε επίπεδο τεχνογνωσίας, δεξιοτήτων, επιβράβευσης και εξέλιξης.

Πρόκειται για ένα ευέλικτο πλαίσιο αναφοράς που μπορεί εύκολα να κατανοηθεί και να υιοθετηθεί από επιχειρήσεις ή/και οργανισμούς. Προσφέρει την ευελιξία στην επιχείρηση που το εφαρμόζει να καλύψει τις ανάγκες της σύμφωνα με το δικό της ιδιαίτερο τρόπο λειτουργίας. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζει πως κάθε επιχείρηση/οργανισμός εφαρμόζει διαφορετικές μεθόδους για την επίτευξη των στόχων του, μέσω του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η φιλοσοφία του προτύπου περιστρέφεται γύρω από 3 βασικά στάδια, το Σχεδιασμό, τη Δράση και την Επανεξέταση. Αυτά τα στάδια αποτελούνται από 39 συνολικά τεκμηριώσεις που κατηγοριοποιούνται σε 10 δείκτες. Όλα αυτά τα στοιχεία, λειτουργούν αρμονικά σε συνεχή ρυθμό για τη βελτίωση της Επιχειρησιακής Επίδοσης.

protipo-kiklos

Η πιστοποίηση ισχύει για 3 χρόνια.

Οι πιο πάνω αρχές διέπονται από 10 δείκτες απόδοσης οι οποίοι ερμηνεύονται σε 39 κριτήρια.