Οφέλη για τις επιχειρήσεις & τους εργαζόμενους

Η μεθοδολογία του Προτύπου Investors in People, διασφαλίζει πλεονεκτήματα τόσο για τον εργαζόμενο, με την εγγύηση της προοπτικής και της συνεχούς εξέλιξής του, όσο και για την επιχείρηση, με τη μεθοδικότερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων.

Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις:

 • Κερδοφορία μέσω της αυξημένης παραγωγικότητας.
 • Βέλτιστη εξυπηρέτηση πελατών και ικανοποίηση μέσω της πελατοκεντρικής κουλτούρας.
 • Μειωμένο κόστος, αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων, υπεύθυνη και συνειδητοποιημένη εργασία.
 • Ενίσχυση της υλοποίησης συστημάτων Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας.
 • Ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προκύπτει από την καλύτερη επίδοση.
 • Παγκόσμια αναγνώριση για τους πελάτες και προσέλκυση των καλύτερων στελεχών της αγοράς.
 • Δομημένη και αποτελεσματική προσέγγιση όσον αφορά την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των ανθρώπων.
 • Αναθεώρηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και επαναπροσδιορισμός των στόχων της επιχείρησης.
 • Σύγκριση (benchmarking) με κορυφαίες επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο Investors in People.

Τα οφέλη για τους εργαζόμενους:

 • Πιστοποιημένο εργασιακό περιβάλλον που σέβεται τους εργαζόμενους, τη διαφορετικότητα, την ιδιαιτερότητα και τις ανθρώπινες αξίες.
 • Αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση πελατών.
 • Αναγνώριση και εξέλιξη.
 • Ποιότητα στην εκπαίδευση.
 • Βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ευκαιρίες καριέρας.
 • Συμμετοχή και παρακίνηση.
 • Δικαιότερο σύστημα αξιολόγησης.