2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ INVESTORS IN PEOPLE CYPRUS

H δεύτερη συνάντηση του Δικτύου Investors in People πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου, 2012 στο ξενοδοχείο Hilton στην οποία συμμετείχαν πέραν των 65 στελεχών από επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί με το πρότυπο Investors in People. Το Δίκτυο το οποίο έχει συσταθεί στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εφαρμογή του Μοντέλου Investors in People σε κυπριακές επιχειρήσεις και οργανισμούς» πραγματοποιεί δύο συναντήσεις ετησίως.

Μέλη του Δικτύου είναι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί είτε με το Πρότυπο Investors in People (Investors in People Standard) είτε με το Πλαίσιο Investors in People (Investors in People Framework). Πρόσφατα, τα Μέλη του Δικτύου έχουν αυξηθεί καθώς ο αριθμός των πιστοποιημένων επιχειρήσεων και οργανισμών με το Πρότυπο και Πλαίσιο Investors in People, στην Κύπρο, έχει φτάσει τους 38.

Σκοπός των εν λόγω συναντήσεων είναι η ενημέρωση των Μελών του Δικτύου για τις εξελίξεις που αφορούν το ίδιο το πρότυπο Investors in People, καθώς επίσης και τον ευρύτερο τομέα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε μεταξύ των πιστοποιημένων οργανισμών η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ως εθνικός εκπρόσωπος του Investors in People, υπήρχε ανάγκη ανταλλαγής πληροφοριών σε σχέση με το τι εφαρμόζεται στα πλαίσια του Investors in People στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα της συνάντησης διαμορφώθηκε με τρόπο που να ανταποκρίνεται στην  ανάγκη αυτή που εκφράστηκε στα πλαίσια της έρευνας.

Στην εκδήλωση απεύθυναν χαιρετισμό η κυρία Μαρία Στ. Θεοδώρου, Λειτουργός Μελετών και Στρατηγικού Προγραμματισμού της ΟΕΒ και Διευθύντρια του Investors in People Cyprus και ο κύριος Άκης Νικολαΐδης, Λειτουργός Α, της Μονάδας Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Έπειτα, ακολούθησαν παρουσιάσεις από την κυρία Gill Brown – Σύμβουλο και Αξιολογήτρια του Investors in People International  και τη Δεσποινίδα Sara McCartneyFinance and Operations Director του πιστοποιημένου με το Investors in People και συγκεκριμένα με τη Χρυσή διάκριση οργανισμού, Geoplan Spatial Intelligence Ltd.

Η ΟΕΒ εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τις εκλεκτές εισηγήτριες οι οποίες αποδέχτηκαν την πρόσκληση και συνέδραμαν ενεργά στην μεγάλη επιτυχία της εκδήλωσης με το να μοιραστούν τόσο τις εμπειρίες όσο και τις γνώσεις τους με τους συμμετέχοντες. Ευχαριστίες επίσης εκφράζει και προς τη Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου η οποία με την έμπρακτη στήριξη της, συμβάλλει στην επιτυχή και απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου.