ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ INVESTORS IN PEOPLE 2012

H ετήσια συνάντηση των εκπρόσωπων του προτύπου Investors in People  πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι στις 25 και 26 Απριλίου, 2012. Η εν λόγω συνάντηση διοργανώνεται από το διεθνή οργανισμό Investors in People  σε ετήσια βάση και το 2012 συμμετείχαν εκπρόσωποι του προτύπου Investors in People από 12 διαφορετικές αντιπροσωπείες:

 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Βερμούδες
 • Βόρια Αγγλία
 • Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
 • Κύπρος
 • Νότια Αφρική
 • Ουγγαρία
 • Σουηδία
 • Τουρκία
 • Φιλανδία
 • Φιλιππίνες

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε σχέση με την εφαρμογή του προτύπου στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και η προσέγγιση επαγγελματιών κατά την εφαρμογή του προτύπου. Επίσης πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις σε σχέση με το βραβείο “Health & Wellbeing”  και τις καλές πρακτικές διαχείρισης των δικτύων Investors in People που έχουν δημιουργηθεί από τις διάφορες αντιπροσωπείες. Επίσης συζητήθηκε εκτενώς το θέμα της παροχής υπηρεσιών εκτός των ορίων της κάθε αντιπροσωπείας (license).

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων ως εθνικός εκπρόσωπος του προτύπου στην Κύπρο, εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση από την κυρία Μαρία Στ. Θεοδώρου, Λειτουργό Μελετών & Στρατηγικού Προγραμματισμού της ΟΕΒ και Διευθύντρια του Investors in People Cyprus, το οποίο συστάθηκε στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εφαρμογή του Μοντέλου Investors in People σε κυπριακές επιχειρήσεις και οργανισμούς».

Στα πλαίσια της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση και από τον κύριο Γιώργο Παντελίδη, Συνέταιρο της Deloitte με θέμα «Βέλτιστες Πρακτικές Ανθρώπινου Δυναμικού που επιφέρουν ουσιαστικά επιχειρησιακά αποτελέσματα». Η Deloitte Κύπρου προσκλήθηκε στην ετήσια συνάντηση από το διεθνή οργανισμό Investors in People, στα πλαίσια της διεθνούς της Διάκρισης ως International Champion. Ο εν λόγω τίτλος δίδεται σε επιχειρήσεις που κατέχουν την πολύ τιμητική χρυσή διάκριση και οι οποίες δύναται να αποτελούν σημείο αναφοράς σε διεθνές επίπεδο.