ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ INVESTORS IN PEOPLE – Γ ΚΥΚΛΟΣ

H ενημερωτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου, 2013 στο ξενοδοχείο Hilton στην οποία συμμετείχαν πέραν των 50 στελεχών από επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στα πλαίσια του Γ κύκλου εφαρμογής του συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εφαρμογή του Μοντέλου Investors in People σε κυπριακές επιχειρήσεις και οργανισμούς».

Στην εκδήλωση απεύθυναν χαιρετισμό ο κύριος Μιχάλης Αντωνίου, Βοηθός Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, και η κυρία Μαρία Στ. Θεοδώρου, Υπεύθυνη του έργου και Προϊστάμενη του Τμήματος Μελετών και Στρατηγικού Προγραμματισμού της ΟΕΒ.

Στο κυρίως μέρος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε παρουσίαση από την κυρία Gill Brown, Specialist Developer και Assessor του διεθνή οργανισμού Investors in People. Σκοπός της παρουσίασης ήταν η ενημέρωση των νεοεισαχθέντων επιχειρήσεων στον Γ’ κύκλο του έργου για το Πρότυπο Investors in People, για τα οφέλη της εφαρμογής του, καθώς επίσης και το ρόλο που αναμένεται να διαδραματίσει το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της κάθε επιχείρησης κατά τη διάρκεια υιοθέτησης του Προτύπου.